Eng | De  

Mühendislik ve Raf Sistemleri

Bilgi ve Tecrübe

Otomatik Ağır Yük Raf Sistemleri

Otomatik (AS-RS) Ağır yük raf sistemleri, depolama işlemlerinin tamamen bilgisayar sistemi ile yapıldığı Akıllı Depo uygulamasıdır.

İngilizce karşılığı; Automated Storage and Retrieval System olan bu sistem Ülkemizde AS/RS yani İngilizce anlamlarının ilk iki harfleriyle sektörde kullanılmaktadır.

Otomatik (AS-RS) Ağır Yük Raf Sistemleri ile yüklerin raflarda depolanması, düzenlenmesi, boşaltılması kurulacak sistem tarafından yönetilir.

Bilgisayarlı bu sistemde siparişlerinizi dahi bu sistemle yönetebilirsiniz. Geniş ölçekli tasarlanan bu sistemde yüksek irtifalı raflar kontrol altına alınabilmektedir. Depo alanının her noktası sensörler ve barkodlar tarafından algılandığı için sistemin çalışabilmesi için tüm verilerin sisteme doğru bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarım aşamasında konusunda uzman profesyonel ekibimizle yürüteceğimiz bu işleyişte depo alanlarında maksimum alan ve hız faktörü en üst seviyede uygulanır.

Depo alanınızın genişliği ve yüksekliği ne kadar büyük olursa olsun her mm’lik alan en verimli şekilde kullanılır. Otomatik (AS-RS) Ağır Yük Raf Sistemleri bütün üretim alanlarında kullanılabilir.

Otomatik (AS-RS) Ağır Yük sistemleri insan faktörüne asgari düzeyde ihtiyaç duyduğundan yüksek depo kullanım verimliliği elde edilmektedir. Hata riskini azaltan sevkiyata hız kazandıran, sipariş sürelerini azaltan depo alanlarının maksimum seviye de verimliliğini sağlayan bu sistemin bakımı ve maliyeti düşüktür.

Otomatik ağır yük raf sistemlerinin avantajları nelerdir?

Bilgisayar kontrolü ile elde edilen bu raf sistemlerinin depolarda maksimum yer kaplaması gibi durumlarda depolama boşaltım alanında hızlı bir süreç yaşanmasını sağlar.

Bilgisayar kullanımlı özelliği ile birlikte yetersiz depolama gibi sorunların da ortadan kalkmasını sağlar.
AS-RS Raf sistemleri tüm üretim dalları için etkili bir şekilde kullanılabilir olması ayrıca tasarım olarak da bu raf sistemleri ürünlerin niceliklerine göre farklı boyut ve ebatlarda yerine getirilebilir.
Otomatik depolama sistemlerinde raf sistemleri bilgisayar kanalı ile insansız çalışmasından dolayı en yüksek depo imkanlarının yaratılmasına imkan sağlar.

Otomatik ağır yük raf sistemleri nerede kullanılır?

Otomatik Ağır Yük Raf Sistemleri genellikle ürünlerin fabrika aşamasından satışa sunulacağı aşama arasında yer alan tüm büyük depolarda ve iş atölyelerinde kullanılır.

Özellikle ağır sanayi ürünlerinin de bulunduğu mekanlarda Otomatik Ağır Yük Raf Sistemleri oldukça etkili bir şekilde değerlendirilir.

- Paletli Depo As/Rs

Paletler İçin Otomatik Depo As/Rs (Automatic Storage/ Retrieval Systems) sistemleri bilgisayar kontrollü ve uygun yazılımlar ile desteklenen, yüklemelerin ‘Stacker Cranes’ adı verilen robotlarla hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığı sistemlerdir.

İstifleme makinelerinin çalışamayacağı yüksekliklere dahi depolama olanağı sunması sayesinde üst düzey alan ve hacim verimliliğine sahiptir.

Tamamen otomatik çalışma sistemine bağlı olarak hata oranı minimum seviyede olup, maksimum operasyon hızlarına ulaşılmasını sağlamaktadır.

İnsan faktörünün ortadan kalktığı bu sistem sayesinde malzeme ve can güvenliği üst seviyede tutulmaktadır.

Bilgisayar teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde çevrim sürelerinin standartlaştırılması, stok durumlarının takip edilebilirliği, ürün hazırlama ve sevk zamanlarının planlanması ve bu aşamaların anlık olarak rapolanabilmesi gibi kritik  süreçlerin kolaylıkla yönetilmesini sağlamaktadır.

Uygun bakım maliyetlerinin yanında, istif araçlarına, personele ve iş sağlığı güvenliği kuralları kapsamında alınacak önlemlere bağlı giderlerden tasarruf edilmiş olur. İşletme giderlerinin azalması ve amortisman süresinin hızı başlıca tercih sebeplerindendir.

- Mekikli Yükleme Raf Sistemi

Mekikli (Shuttle) Yükeleme (Yarı Otomatik) Raf Sistemleri, İçine girilebilir (Drive İn) sistemin çalışma prensibine benzeyen, farklı olarak yüklemelerin istif makineleri yerine Mekik (Shuttle) adı verilen ve uzaktan kumanda edilebilen araçlarla yapıldığı sistemlerdir.

İstif araçları ile yükleme yapılmaması sebebiyle koridora ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu sayede hem kurulum yapılacak alandan en iyi verimin alınması sağlanır hem de can ve malzeme güvenliğini arttırılmış olur.

İstif aracı yardımıyla yüklemenin yapılacağı katta bulunan raylara yerleştirilen mekik aracı, kumanda üzerinden verilen komutlara göre paletin istenilen konuma yüklenmesini, ve istenilen konumdaki paletin boşaltılmasını sağlar.

Mekikli Yükleme Raf Sistemleri ile hata riski minimuma inmekle beraber yükleme hızı 2 katına çıkmaktadır.İşletme giderlerinin büyük ölçüde azalması ve amortisman süresinin hızlı olması başlıca tercih sebeplerindendir. 

Kullanım şekline bağlı olarak ‘İlk Giren İlk Çıkar’ ve ‘İlk Giren Son Çıkar’ olmak üzere 2 farklı şekilde tasarlanabilmektedir.

   Avantajları;

 • FIFO,LIFO
 • (Multi Pallet System-Çoklu Palet Sistemi) MPS tip MEKIK ile yer kaybına uğramadan farklı palet ölçüleri ile çalışabilme.
 • Depo hacminden maksimum oranda faydalanma imkanı.
 • Düşük operasyon(işçilik ve ekipman) maliyeti.
 • Kanala forklift girmediği için güvenli operasyon imkanı.

- Kutulular İçin As/Rs Raf Sistemleri

Kutular İçin Otomatik Depo As/Rs (Automatic Storage/ Retrieval Systems) sistemleri bilgisayar kontrollü ve uygun yazılımlar ile desteklenen, yüklemelerin ‘Stacker Cranes’ adı verilen robotlarla hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığı sistemlerdir.

    

   Avantajları;

 • İstifleme makinalarının çalışamayacağı yüksekliklere dahi depolama olanağı sunması sayesinde üst düzey alan ve hacim verimliliğine sahiptir.
 • Tamamen otomatik çalışma sistemine bağlı olarak hata oranı min. seviyede olup, maksimum operasyon hızlarına ulaşılmasını sağlamaktadır.
 • İnsan faktörünün ortadan kalktığı bu sistem sayesinde malzeme ve can güvenliği üst seviyede tutulmaktadır.
 • Bilgisayar teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde çevrim sürelerinin standartlaştırılması, stok durumlarının takip edilebilirliği, ürün hazırlama ve sevk zamanlarının planlanması ve bu aşamaların anlık olarak rapolanabilmesi gibi kritik  süreçlerin kolaylıkla yönetilmesini sağlamaktadır.
 • Uygun bakım maliyetlerinin yanında, istif araçlarına, personele ve iş sağlığı güvenliği kuralları kapsamında alınacak önlemlere bağlı giderlerden tasarruf edilmiş olur. İşletme giderlerinin azalması ve amortisman süresinin hızı başlıca tercih sebeplerindendir.

İlginizi çekebilecek diğer yenilikçi depo raf sistemleri.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HEBER MÜHENDİSLİK RAF SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak sizlerin kişisel verilerinize saygı duyuyor ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. Bu sebeple sizlerin şirketimizlepaylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

Size ait olan ve KVKK kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, HEBER MÜHENDİSLİK RAF SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanacak çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurtdışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, tarafımız web sitesi aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek sureti ile ve bizimle yapacağınız işler gereği tahsilat, fatura tanzim etme ve sipariş teslim süreçlerini yürütebilmek adına sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda ödeme hizmeti alınması, siparişlerin teslim edilmesi, tahsilatların gerçekleştirilmesi, fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca, KVKK’ nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıca örnekleri aşağıda belirtilmiştir:

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

–Veri sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

–Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

–Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

–Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından kanuna uygun şekilde edinilen ve saklanan kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

–Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

–Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde kendisi ile ilgili bu kişisel verilerin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–KVKK’nın ve ilgili diğer kanunların hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

–Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde söz konusu sebeple uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

 1. a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.
 2. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.
 3. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün (30) içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.